Contact

Rob Kater Photography

Driebergen-Rijseburg / Maarn

T: 06 4250 6675

E: rob@robkater.nl

Linkedin

Privacyverklaring Rob Kater Photography
Dit is de privacyverklaring van
Rob Kater Photography en bestaat uit één persoon: Rob Kater. Rob Kater Photography respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Rob Kater Photography is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Rob Kater Photography haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunt u altijd terecht bij mij via een mail aan info@robkater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rob Kater Photography verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. Daarnaast verwerken we foto’s die ik in opdracht van u maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Rob Kater Photography verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om uw betaling af te kunnen handelen
  • Rob Kater Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Rob Kater Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Rob Kater Photography persoonsgegevens bewaart
Rob Kater Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Rob Kater Photography bewaart uw personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Rob Kater Photography bewaart de foto’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Rob Kater Photography uw foto’s bewaart, kunt u deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website www.robkater.nl

Cookies die Rob Kater Photography gebruikt
Rob Kater Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Rob Kater Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Rob Kater Photography hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rob Kater Photography wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.